Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Ευφημία Τάφα, Πρόεδρος, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαρίνα Σωτηροπούλου Ζορμπαλά, Αντιπρόεδρος, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ευαγγελία Αραβανή, Γραμματέας, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ελισσάβετ Χλαπάνα, Ταμίας, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαρία Κρέζα, Μέλος, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.