6ο Διεθνές Συνέδριο Γραμματισμού με θέμα: Ο γραμματισμός σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο: νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, από 22 έως 24 Μαΐου 2015.

 

Πρώτη ανακοίνωση