Ημερίδες

  • 29 Μαρτίου 1997, Αθήνα, Ημερίδα με θέμα: Η διδασκαλία της γλώσσας: έρευνα και καινοτομίες.
  • 6 Φεβρουαρίου 1999, Πάτρα, Ημερίδα με θέμα: Ανάγνωση και γραπτή έκφραση στη νηπιακή και πρώτη παιδική ηλικία: έρευνα και εφαρμογές.
  • 10-11 Ιανουαρίου 2004, Ρέθυμνο, Κρήτη, Leadership Seminar, και Ημερίδα με θέμα: Ανάγνωση και γραφή στην προσχολική εκπαίδευση: σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

 

Συνέδρια

  • 26-28 Νοεμβρίου 1999, Πάτρα, 1ο Συνέδριο με θέμα: Γραμματισμός στα Βαλκάνια: παρούσα κατάσταση και σχέδια για το μέλλον.
  • 1-2 Νοεμβρίου 2002, Πάτρα, 2ο Συνέδριο με θέμα: Γραμματισμός στη νέα χιλιετία.
  • 1-2 Ιουλίου 2004, Πάτρα, 3ο Συνέδριο με θέμα: Γραφή και ανάγνωση στην πρώτη παιδική ηλικία.
  • 19-20 Οκτωβρίου 2007, Ρέθυμνο, Κρήτη, 4ο Συνέδριο με θέμα: Αναδυόμενος γραμματισμός: έρευνα και εφαρμογές.
  • 13-14 Νοεμβρίου 2009, Πάτρα, 5ο Συνέδριο με θέμα: Γραφή και γραφές στον 20ο αιώνα.
  • 22-24 Μαΐου 2015, Ρέθυμνο Κρήτη, 6ο Συνέδριο με θέμα: Ο γραμματισμός σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο: νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση.http://synedrio-gram2015.edc.uoc.gr/